2.5г инвестициско злато Валкамби

Купи: 10.273
Продади: 9.330

Спецификации

Производител: Valcambi SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 11.50 x 19.00 x 0.80 мм

Тежина: 2.5 грама

Нумерирање: 2 букви и 6 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО