5г инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 19.778
Продади: 18.171

Спецификации

Производител: Argor-Heraeus SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 14.00 x 23.00 x 0.90 мм

Тежина: 5 грама

Нумерирање: 6 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО