Informacion në lidhje me pagesën me një American Express

Pagesa me kartë American Express duhet të bëhet nga kartela e personit fizik ose juridik të cilit i drejtohet porosia.

Pagesa me kartë është e pakufizuar.