Dorëzimi i pritshëm

50g argjendi pllak Argor-Heraeus

Blej: 3.879
Shitet: 2.603

50g argjendi pllak IGR

Blej: 3.621
Shitet: 2.603
Dorëzimi i pritshëm

10x10g combi bar argjendi Valcambi

Blej: 12.129
Shitet: 9.672
Dorëzimi i pritshëm

1000g argjendi pllak Valcambi

Blej: 53.192
Shitet: 41.539