Informacion në lidhje me pagesën me një Diners Club

Pagesa me kartë Diners Club duhet të bëhet nga kartela e personit fizik ose juridik të cilit i drejtohet porosia.

Pagesa me kartë është e pakufizuar.