Informacion në lidhje me pagesën me para në dorë

Pagesa me para në dorë është e mundur në zyrën tonë deri në 122.000 MKD