Информации за плаќање со American Express

Плаќањето со картичка American Express е задолжително да биде извршено од картичка на физичкото или правното лице на кое гласи нарачката.

Плаќањето со картичка е без ограничување во износот.