Informacion në lidhje me pagesën me proforma

Pagesa nëpërmjet bankës duhet të bëhet nga llogaria bankare e personit fizik ose juridik të cilit i drejtohet porosia.

Shuma e pagesës përmes një llogarie bankare është pa kufizim.