Informacion në lidhje me pagesën me një kartë Mastercard

Pagesa me kartë krediti/debiti Mastercard duhet të bëhet nga kartela e personit fizik ose juridik të cilit i drejtohet porosia.

Pagesa me kartë është e pakufizuar.