Pyetjet e bëra më shpesh

 • Ari në formë të shufrave ose pllakave me peshë të pranuar nga pazaret për metale të çmuara dhe me finesë të barabartë ose më të madhe se 995 të mijtat pjesë.
 • Monedhat e arit, me finesë të barabartë ose më të madhe se 900 të mijtat pjesë, që janë të farkëtuara pas vitit 1800, që në vendin e origjinës janë ose kanë qenë mjete pagese ligjore dhe zakonisht shiten me çmim që nuk e tejkalon më shumë se 80% e vlerës së arit të përmbajtur në monedhë, në tregun e lirë.
 • Ari i investimit është i përjashtuar nga TVSH.

Korniza ligjore është e barabartë ose e ngjashme në të gjithë botën.

Tregtarët e arit ose argjendit të investimit nuk lëshojnë certifikatë. Një certifikatë e tillë mund të fitohet vetëm, nëse ajo është e siguruar nga prodhuesi, rafineria ose farkëtaria e parave. Certifikata lëshohet në bazë të numrit serik, dhe monedhat nuk kanë. Nëse nuk ka numër serik në bazë të të cilit mund të lëshohet certifikatë, atëherë certifikata nuk ka vlerë. Të gjitha pllak investimeve që ne ofrojmë janë të certifikuara nga prodhuesi.

 • Nga zyra jonë deri në 183.000 denarë në para të gatshme ose me transfertë bankare pa limite pagese.
 • Nëpërmjet faqes së internetit, e-mail ose telefon me pagesë me transfertë bankare pa limit pagese dhe dërgesë me NIKOB-Transport i sigurt.
 • Përmes faqes së internetit, e-mailit ose telefonit deri në 60.000 denarë me transfer bankar me marrje nga filiali HelloPost.

Sigurimi i transportit është i përfshirë në çmimet e të gjitha dërgesave.

Fotot ilustrojnë se si duhet të duket produkti i investimit në këtë kategori. Është i mundur dallim minimal në pamjen, vitin e farkëtimit të monedhave dhe numrin serik të pllakave të kësaj fotografie.

 • Çmimit të arit në bursat botërore.
 • Çmimin e prodhuesit.
 • Shpenzime logjistike.

Çmimet e faqes së internetit rinovohen çdo 10 minuta, në reflektim të çmimeve aktuale të tregut.

Mundësinë e zëvendësimit të produkteve më të vogla prej ari dhe argjendi me ato më të mëdha. Më të voglat do të pranohen me çmimin e blerjes dhe diferenca në çmim do të paguhet për ato më të mëdhatë. Kjo do t'u mundësojë investitorëve të rrisin investimet e tyre në metale të çmuara pa humbur shitjen e produkteve më të vogla.

Finesa 999.9 konsiderohet për 24 karat sepse supozohet se gjithmonë është mundur që 0.01% e ndonjë metali tjetër të jetë i pranishëm në procesin e rafinimit.

 • 24 karat (finesa 999.9) – 99.99% ar dhe 0.01% primesa
 • 22 karat (finesa 916) – 91.60% ar dhe 08.40% primesa
 • 20 karat (finesa 833) – 83.30% ar dhe 16.70% primesa
 • 18 karat (finesa 750) – 75.00% ar dhe 25.00% primesa
 • 16 karat (finesa 625) – 62.50% ar dhe 37.50% primesa
 • 14 karat (finesa 585) – 58.50% ar dhe 41.50% primesa

Kështu, mund të supozojmë lehtësisht, për shembull, se çmimi i arit 16 karat është 0,625 e shumëzuar me çmimin e arit të pastër, duke pasur parasysh që çmimi i primesave është në mënyrë të papërfillshme e vogël.