Информации за плаќање во кеш

Плаќањето во готово е можно во нашата канцеларија до износ од 183.000 МКД