Информации за плаќање во кеш

Плаќањето во готово е можно во нашата канцеларија до износ од 122.000 МКД