Информации за плаќање со Diners Club

Плаќањето со картичка Diners Club е задолжително да биде извршено од картичка на физичкото или правното лице на кое гласи нарачката.

Плаќањето со картичка е без ограничување во износот.