1 troj ons filarmonia e Vjenës

Blej: 112.980
Shitet: 109.150
Dorëzimi i pritshëm

Specifikimet

Prodhuesi: Münze Österreich AG

Metale: AU

Pastërtia: 999.9

Teknologjia e prodhimit: I prerë

Forma: Rreth

Përmasat: Q37.00 mm

Pesha: 31.10 gramë (1 troj ons)

Vlera nominale: 100 EUR / 2000 Schilling

Paketimi: Kapsulë e fortë plastike

Produkti është i përjashtuar nga TVSH-ja

Kategori: ARI