Често поставувани прашања

 • Злато во форма на прачки или плочки со тежина прифатена од пазарите за благородни метали и со финост еднаква или поголема од 995 илјадити делови.
 • Златни монети, со финост еднаква или поголема од 900 илјадити делови, што се исковани по 1800 година, кои во земјата на потекло се или биле законски платежни средства и вообичаено се продаваат по цена што не надминува повеќе од 80% од вредноста на златото содржано во монетата, на слободниот пазар.
 • Инвестициското злато е ослободено од ДДВ.

Законската рамка е иста или слична во целиот свет.

Трговците на инвестициско злато или сребро не издават сертификат. Таков може да се добие единствено, ако тој е осигурен од производителот, рафинерија или ковачница за пари. Сертификатот се издава врз основа на сериски број, а монетите немаат. Ако нема сериски број врз основа на кој се издава сертификат, тогаш сертификатот нема вредност. Сите инвестициски плочки кои ние ги предлагаме се со сертификат осигурен од производителот.

 • Во нашата канцеларија со плаќање во готово до 183.000 денари или по жиро сметка без ограничување.
 • Преку веб страната, е-пошта или телефон со плаќање по жиро сметка без ограничување и достава со НИКОБ-Безбедносен транспорт.
 • Преку веб страната, е-пошта или телефон до 60.000 денари со плаќање по жиро сметка и подигање од експозитура на HelloPost.

Во цените на сите достави е вклучено и осигурување на пратката.

Сликите илустрираат како треба да изгледа инвестицискиот производ во оваа категорија. Можна е минимална разлика во изгледот, годината на ковање на монетите и серискиот број на плочките од онаа на фотографијата.

 • Цената на светските берзи.
 • Цената на производителот.
 • Логистички трошоци.

Цените на веб страната се обновуваат на секои 10 минути соодветно на актуелните цени на светските пазари.

Можност за замена на помали производи од злато и сребро за поголеми. Помалите се прифаќаат по цена купи и се доплаќа разликата во цената за поголемите. Ова нуди можност на инвеститорите да си ги зголемуваат своите инвестиции во благородни метали без да губат од продажбата на помалите.

Чистота 999.9 се смета за 24 карати бидејќи се претпоставува дека секогаш е можно 0.01% друг метал да биде присутен во процесот на рафинирање.

 • 24карати (чистота 999.9) – 99.99% злато и 0.01% примеси
 • 22карати (чистота 916) – 91.60% злато и 08.40% примеси
 • 20карати (чистота 833) – 83.30% злато и 16.70% примеси
 • 18карати (чистота 750) – 75.00% злато и 25.00% примеси
 • 16карати (чистота 625) – 62.50% злато и 37.50% примеси
 • 14карати (чистота 585) – 58.50% злато и 41.50% примеси

Така, можеме лесно да претпоставиме, на пример, дека цената на 16 каратно злато е 0,625 помножено со цената на чистото злато, имајќи предвид дека цената на примесите е занемарливо мала.