1/10 troj ons filarmonia e Vjenës

Blej: 12.590
Shitet: 11.250

Specifikimet

Prodhuesi: Münze Österreich AG

Metale: AU

Pastërtia: 999.9

Teknologjia e prodhimit: I prerë

Forma: Rreth

Përmasat: Q16.00 mm

Pesha: 3.1103 gramë

Vlera nominale: 10 EUR / 200 Schilling

Paketimi: Kapsulë e fortë plastike

Produkti është i përjashtuar nga TVSH-ja

Kategori: ARI