ИНВЕСТ МЕТАЛ ДООЕЛ тргува со благородни метали 

од светски познати рафинерии и ковачници на пари.

Нудиме инвестициски производи од злато и сребро по конкурентни цени.


Златото и среброто се пари во целиот свет во секое време.