50гр сребрена плочка Аргор-Хереус

Купи: 5.030
Продади: 3.670

50гр сребрена плочка ИГР

Купи: 4.380
Продади: 3.120

50гр сребрена плочка Валкамби

Купи: 5.030
Продади: 3.670

100гр сребрена плочка ИГР

Купи: 7.150
Продади: 5.330

100гр сребрена плочка Валкамби

Купи: 9.000
Продади: 6.890

10x10гр комби бар сребро Валкамби

Купи: 13.540
Продади: 10.730

1000гр сребрена плочка ИГР

Купи: 59.260
Продади: 45.000