0.5гр златна плочка ИГР

Купи: 2.630
Продади: 1.960

1гр златна плочка Аргор-Хереус

Купи: 4.910
Продади: 3.870

1гр златна плочка ИГР

Купи: 4.720
Продади: 3.710

1гр златна плочка Valcambi

Купи: 4.910
Продади: 3.870

2гр инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 8.310
Продади: 7.480

2.5гр инвестициско злато ИГР

Купи: 10.010
Продади: 9.060

2.5гр инвестициско злато Валкамби

Купи: 10.240
Продади: 9.280

1/10 троја унца Виенска филхармонија

Купи: 12.610
Продади: 11.260

5гр инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 19.720
Продади: 18.110

5гр инвестициско злато ИГР

Купи: 19.460
Продади: 17.840

1/4 троја унца Виенска филхармонија

Купи: 31.270
Продади: 28.710
Очекувана достава

10гр инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 38.130
Продади: 35.520

10гр инвестициско злато ИГР

Купи: 37.880
Продади: 35.270
Очекувана достава

1/2 троја унца Виенска филхармонија

Купи: 58.540
Продади: 54.930
Очекувана достава

20гр инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 74.240
Продади: 70.610

20гр инвестициско злато ИГР

Купи: 74.000
Продади: 70.370
Очекувана достава

1 троја унца инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 112.470
Продади: 108.630
Очекувана достава

1 троја унца Виенска филхармонија

Купи: 113.020
Продади: 109.180
Очекувана достава

1 троја унца Кругерранд

Купи: 113.210
Продади: 109.330
Очекувана достава

50гр инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 179.870
Продади: 173.870