Врската помеѓу златото и американскиот долар

И покрај неговата улога како метал или суровина, златото е едно од најстарите средства за размена познати на човекот. Всушност, златото има двојна улога и како стока и како валута. Златото има неверојатни својства: како метал, тоа е меко, густо, сјајно, брилијантно, еластично и погодно за ковање.


Дознајте повеќе за златото и неговата врска со американскиот долар.


Клучни потточки:

  • Златото претставува стандард за вредност низ историјата и останува многу посакувано богатство до ден денес;
  • Како стока, вредноста на златото се менува со понудата, побарувачката и расположението на пазарот;
  • Доларот не е поврзан со вредноста на златото, но цената на златото е поврзана со вредноста на доларот.

Историја и симболика на златото

Низ историјата, цивилизациите константно го посакувале златото. И денес златото претставува врвно достигнување. Златото не е само награда и симбол на богатство, тоа е и метафора. Чест е да се добие златен медал, да ти кажат дека имаш златно срце или да поседуваш златна кредитна картичка (иако буквално, таа картичка не е направена од злато).


Размената на златни прстени симболизира љубов и брак во многу општества. Златото е возвишен симбол на врвот на човечките достигнувања. Денес, тоа продолжува да биде психолошки барометар на пазарното расположение. Златото е редок метал. Во светската историја, рударството има произведено само 187.000 тони.


Фактот што владите ширум светот го чуваат златото како девизна резерва ја нагласува важноста на металот. Низ историјата, многу влади користеле злато за да ги поддржат своите валути, создавајќи златен стандард.


Златото наспроти американскиот долар


Денес, додека владите одржуваат складишта од овој жолт метал, ниту една од нив не го користи за да ги поддржи своите книжни пари. Златото обично се деноминира во американски долари. Според тоа, постои врска помеѓу цената на златото и доларот, со тоа што може да се предизвика ефект врз цените на златото како што вредноста на доларот расте и опаѓа.


Иако врската помеѓу вредноста на американскиот долар и златото е важна, доларот не е единствениот фактор што влијае на цената на благородниот метал. Други фактори кои влијаат на вредноста и на златото и на доларот се каматните стапки, инфлацијата, монетарната политика, понудата и побарувачката.


Факт: Халколитскиот период (од 5.000 до 3.000 п.н.е.) го означил првото откритие на злато во неговата природна форма во речните корита и создавањето на стари орнаменти кои датираат од овој дел од каменото доба.


Цените на златото и доларот често може да изгледаат како да се спротивставуваат една на друга заради расположението на инвеститорите и економските фактори, но не постои одредена или официјална врска меѓу нив.


Златото е придобивка. Како такво, тоа има фундаментална вредност. Сепак, таа вредност може да варира со текот на времето, понекогаш на нестабилен начин. Како по правило, кога вредноста на доларот се зголемува во однос на другите валути ширум светот, цената на златото има тенденција да паѓа.


Тоа е затоа што златото станува поскапо во други валути. Како што цената на која било стока се движи повисоко, така и се намалува бројот на купувачи; со други зборови, побарувачката се повлекува. Спротивно на тоа, како што вредноста на американскиот долар се движи надолу, златото има тенденција да добива на вредност бидејќи станува поевтино кај другите валути. Побарувачката почнува да се зголемува при пониски цени.


Златото не дава камата само по себе; затоа мора да се натпреварува со каматоносните средства за побарувачка. Со други зборови, другите средства ќе имаат поголема побарувачка поради нивната компонента на каматна стапка.


Факт: Додека цената на златото во американски долари е широко прифатен репер, 95% од светот мора да ја преточи вредноста на металот според нивните локални девизни курсеви.


Тука е и психолошкиот фактор поврзан со вредноста на златото. Цената на златото често е чувствителна на севкупната согледана вредност на фиат или хартиените валути во општи услови.


Еве еден начин како да се гледа на оваа врска: Има приближно 330 милиони луѓе во Соединетите Американски Држави, додека вкупната светска популација е околу 7.9 милијарди. Помалку од 5% од светот живее во нација каде што американскиот долар е национална валута.


Улогата на златото

Улогата на златото како валута е сеприсутна ширум светот. Низ историјата, златото било пари. Античкиот филозоф Аристотел напишал дека парите мора да бидат издржливи, деливи, доследни и прилагодливи и дека мора да поседуваат вредност сами по себе.


Златото ги исполнува сите овие карактеристики. Во време на страв или геополитички превирања, цената на историскиот метал има тенденција да расте како што опаѓа вербата во владите. Во време на спокој, цената на златото има тенденција да опаѓа. Како можеби најстара и најпозната валута во светот, златото е суштински барометар во однос на глобалната економска и политичка благосостојба.


Често поставувани прашања

Која е моменталната вредност на златото во долари?

Во Јануари 2022 година, цената на унција злато се движеше од околу 1,780 до околу 1,850 долари.


Која е вредноста на златна монета во знакот на 1 долар?

Неколку пати низ историјата, САД коваа монети од 1 долари со вистинско злато. Последната монета од златен долар била искована кон крајот на 19 век. Денес, вредноста на овие монети зависи од нивната состојба. Монетите со најлош квалитет во суштина вредат околу 150 долари, додека колекционерите ќе платат многу повеќе за монета со недопрени детали.


Тие монети се различни од монетите со златна боја на која е прикажана Сакагавеа што САД почнаа да ги коваат на почетокот на 21 век. Тие понови монети не содржат вистинско злато и сè уште вредат точно 1 долар.


Извор: thebalance.com