Топ 10 земји со најголеми резерви злато во 2021

Почнувајќи во 2010 година, централните банки низ светот од нето продавачи на злато прераснаа во нето купувачи на благородниот метал. Централните банки купиле 272.9 тони злато во 2020 година.