2.5гр инвестициско злато Валкамби

Купи: 10.220
Продади: 9.270

Спецификации

Производител: Valcambi SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 11.50 x 19.00 x 0.80 мм

Тежина: 2.5 грама

Нумерирање: 2 букви и 6 бројќи

Пакетирање: Блистер со сертификат

Акредитација: L.B.M.A.

Производот е ослободен од ДДВ

Категорија: ЗЛАТО