1 троја унца инвестициско злато Валкамби

Купи: 115.021
Продади: 110.701

Спецификации

Производител: Valcambi SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 22.00 x 38.00 x 2.30 мм

Тежина: 31.10 грама (1 троја унца)

Нумерирање: 2 букви и 6 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО