2г инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 8.256
Продади: 7.503
Очекувана достава

Спецификации

Производител: Argor-Heraeus SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 11.40 x 19.00 x 0.60 мм

Тежина: 2 грама

Нумерирање: 6 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО