1гр златна плочка ИГР

Купи: 4.720
Продади: 3.710

Спецификации

Производител: Istanbul Altin Rafinerisi

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 8.62 x 15.33 x 0.40 мм

Тежина: 1 грам

Нумерирање: 7 бројќи

Пакетирање: Блистер со сертификат

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО