5г инвестициско злато ИГР

Купи: 19.536
Продади: 17.927

Спецификации

Производител: Istanbul Altin Rafinerisi

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 13.97 x 23.21 x 0.81 мм

Тежина: 5 грама

Нумерирање: 7 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО