5г инвестициско злато Валкамби

Купи: 19.793
Продади: 18.184

Спецификации

Производител: Valcambi SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 13.85 x 23.05 x 1.00 мм

Тежина: 5 грама

Нумерирање: 2 букви и 6 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО