10г инвестициско злато Валкамби

Купи: 38.235
Продади: 35.651

Спецификации

Производител: Valcambi SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 15.20 x 25.30 x 1.60 мм

Тежина: 10 грама

Нумерирање: 2 букви и 6 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО