1 троја унција инвестициско злато ИГР

Купи: 113.871
Продади: 109.590

Спецификации

Производител: Istanbul Altin Rafinerisi

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 21.00 x 35.50 x 2.35 мм

Тежина: 31.10 грама (1 троја унција)

Нумерирање: 7 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО