20г инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 74.434
Продади: 70.860

Спецификации

Производител: Argor-Heraeus SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 23.30 x 40.40 x 1.20 мм

Тежина: 20 грама

Нумерирање: 6 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО