10г инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 38.263
Продади: 35.677

Спецификации

Производител: Argor-Heraeus SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 18.50 x 31.50 x 1.00 мм

Тежина: 10 грама

Нумерирање: 6 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО