2гр инвестициско злато Аргор-Хереус

Купи: 8.300
Продади: 7.470

Спецификации

Производител: Argor-Heraeus SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 11.40 x 19.00 x 0.60 мм

Тежина: 2 грама

Нумерирање: 6 бројќи

Пакетирање: Блистер со сертификат

Акредитација: L.B.M.A.

Производот е ослободен од ДДВ

Категорија: ЗЛАТО