0.5г златна плочка ИГР

Купи: 2.556
Продади: 1.962

Спецификации

Производител: Istanbul Altin Rafinerisi

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 8.62 x 15.33 x 0.19 мм

Тежина: 0.5 грама

Нумерирање: 7 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО