2.5гр инвестициско злато ИГР

Купи: 10.010
Продади: 9.060

Спецификации

Производител: Istanbul Altin Rafinerisi

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 12.47 x 20.00 x 0.53 мм

Тежина: 2.5 г

Нумерирање: 7 бројќи

Пакетирање: Блистер со сертификат

Акредитација: L.B.M.A.

Производот е ослободен од ДДВ

Категорија: ЗЛАТО