10г инвестициско злато ИГР

Купи: 38.024
Продади: 35.437

Спецификации

Производител: Istanbul Altin Rafinerisi

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 15.47 x 25.45 x 1.34 мм

Тежина: 10 грама

Нумерирање: 7 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО