10гр инвестициско злато ИГР

Купи: 37.920
Продади: 35.310

Спецификации

Производител: Istanbul Altin Rafinerisi

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 15.47 x 25.45 x 1.34 мм

Тежина: 10 грама

Нумерирање: 7 бројќи

Пакетирање: Блистер со сертификат

Акредитација: L.B.M.A.

Производот е ослободен од ДДВ

Категорија: ЗЛАТО