3.49 грама златна монета 1 Австриски дукат Франц Јозеф

Продаваме:

13.550 МКД

Купуваме:

11.760 МКД

Очекувана достава

Земја на потекло: Австрија

Производител: Münze Österreich AG

Метал: AU (Злато)

Чистота: 986 (23.75 карати)

Технологија на производство: Ковање

Форма: Округла

Дијаметар: 19.75 мм

Тежина: 3.49 грама

Валута: Ducat

Пакетирање: Пластична капсула

Производот е ослободен од ДДВ


Сликите илустрираат како треба да изгледа производот. Можна е разлика во годината на ковање на монетите и серискиот број на плочките.