20г инвестициско злато ИГР

Купи: 74.209
Продади: 70.635

Спецификации

Производител: Istanbul Altin Rafinerisi

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 18.00 x 30.95 x 1.88 мм

Тежина: 20 грама

Нумерирање: 7 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО