50г инвестициско злато ИГР

Купи: 180.805
Продади: 174.274

Спецификации

Производител: Istanbul Altin Rafinerisi

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 28.86 x 49.96 x 1.86 мм

Тежина: 50 грама

Нумерирање: 7 бројќи

Пакетирање: Пакет со сериски нумериран сертификат за анализа

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО