1гр златна плочка Аргор-Хереус

Купи: 4.910
Продади: 3.870

Спецификации

Производител: Argor-Heraeus SA

Метал: AU

Чистота: 999.9

Технологија на производство: Ковање

Форма: Правоаголна

Големина: 8.70 x 15.00 x 0.50 мм

Тежина: 1 грам

Нумерирање: 6 бројќи

Пакетирање: Блистер со сертификат

Акредитација: L.B.M.A.

Категорија: ЗЛАТО